Ấm áp đêm trăng lần 1 - 2013

Ấm áp đêm trăng lần 1 - 2013

Hòa mình vào không khí trung thu 2013 . Du lịch Good Tour đã cùng một số đơn vị tài trợ tổ chức chương trình ” Ấm áp đêm trăng – Lần 01 ” nhằm mang đến một đêm trung thu thật ý nghĩa cho các trẻ em mồ côi tại 2 ngôi chùa Diệu Pháp và Từ Ân tại Đồng Nai .

 

Hòa mình vào không khí trung thu 2013 . Du lịch Good Tour đã cùng một số đơn vị tài trợ tổ chức chương trình ” Ấm áp đêm trăng – Lần 01 ” nhằm mang đến một đêm trung thu thật ý nghĩa cho các trẻ em mồ côi tại 2 ngôi chùa Diệu Pháp và Từ Ân tại Đồng Nai .

Thời gian : Đêm ngày 18/09/2013

Địa điểm : 2 ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi tại Đồng Nai . Chùa Từ Ân và Diệu Pháp .

Đơn vị tổ chức : DU LỊCH GOOD TOUR

Đơn vị tài trợ : HD Travel , Tắm bùn Tháp Bà – Nha Trang , Google Nhanh , Công ty Lưu Hải , Du lịch Sao Biển , Nhà xe Thanh Châu , Nhà xe Tiền Tài , Du lịch Việt Cam .

Hình ảnh chương trình :

Ý kiến khách hàng

Tỷ giá

Cảm Nhận Du Khách