Thế Giới

images/item/item_s133.jpg

Hòn đảo cuối phim ‘Star Wars 7’ thành điểm nóng

Sau khi xuất hiện trong cảnh kết phim, hòn đảo Skellig Michael ở Ireland thoắt trở thành một điểm hút khách.

Tỷ giá

Cảm Nhận Du Khách