Tour du lịch Lý Sơn

images/item/item_s565.jpg

Du lịch Lý Sơn - Quy Nhơn

Giá khuyến mãi :1,990,000 VND
Thời gian:4N4Đ
Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s480.jpg

Du lịch Lý Sơn tàu hỏa ( Code DA1 )

Giá khuyến mãi :2,890,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Thứ 3 & 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s479.jpg

Du lịch Lý Sơn - Đà Nẵng (Code DA3)

Giá khuyến mãi :4,490,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s478.jpg

Du lịch Lý Sơn - Huế (Code DA4)

Giá khuyến mãi :5,090,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s477.jpg

Du lịch Lý Sơn - Đà Nẵng - Hội An (DA7)

Giá khuyến mãi :5,090,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s476.jpg

Du lịch Lý Sơn - Cù Lao Chàm (DA6)

Giá khuyến mãi :5,090,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s475.jpg

Du lịch Lý Sơn - Bà Nà (DA8)

Giá khuyến mãi :5,290,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn

Tin Liên Quan

Tỷ giá

Cảm Nhận Du Khách