Tour du lịch Qui Nhơn

images/item/item_s300.jpg

Land tour Quy Nhơn Kỳ Co - Hòn Khô ( Code DA 17 )

Giá khuyến mãi :2,790,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Quy Nhơn
images/item/item_s299.jpg

Du lịch Quy Nhơn - Hòn Khô (Code DA16)

Giá khuyến mãi :480,000 VND
Thời gian:1 ngày
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Quy Nhơn
images/item/item_s298.jpg

Du lịch Quy Nhơn - Kì Co (Code DA 15)

Giá khuyến mãi :550,000 VND
Thời gian:1 ngày
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Quy Nhơn
images/item/item_s297.jpg

Du lịch Quy Nhơn - Kì Co - Hòn Khô ( DA 14 )

Giá khuyến mãi :3,190,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Tối thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Tàu hỏa - Sài Gòn
images/item/item_s296.png

Du lịch Quy Nhơn - Kì Co - Hòn Khô ( DA 12 )

Giá khuyến mãi :3,990,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Bay - Sài Gòn

Tin Liên Quan

Tỷ giá

Cảm Nhận Du Khách