Tour miền Trung

images/item/item_s566.jpg

Du lịch Phú Quý - Lagi

Giá khuyến mãi :1,990,000 VND
Thời gian:3N3Đ
Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s565.jpg

Du lịch Lý Sơn - Quy Nhơn

Giá khuyến mãi :1,990,000 VND
Thời gian:4N4Đ
Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s535.jpg

Du lịch Bình Hưng ( DA 18)

Giá khuyến mãi :1,390,000 VND
Thời gian:2 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s527.jpg

Du lịch Nha Trang cao cấp 5 sao (Code NT5)

Giá khuyến mãi :1,190,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s480.jpg

Du lịch Lý Sơn tàu hỏa ( Code DA1 )

Giá khuyến mãi :2,890,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Thứ 3 & 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s479.jpg

Du lịch Lý Sơn - Đà Nẵng (Code DA3)

Giá khuyến mãi :4,490,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s478.jpg

Du lịch Lý Sơn - Huế (Code DA4)

Giá khuyến mãi :5,090,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s477.jpg

Du lịch Lý Sơn - Đà Nẵng - Hội An (DA7)

Giá khuyến mãi :5,090,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s476.jpg

Du lịch Lý Sơn - Cù Lao Chàm (DA6)

Giá khuyến mãi :5,090,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s475.jpg

Du lịch Lý Sơn - Bà Nà (DA8)

Giá khuyến mãi :5,290,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s328.png

Du lịch Bình Ba - Nha Trang 3 ngày 3 đêm (NT6)

Giá khuyến mãi :1,890,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s300.jpg

Land tour Quy Nhơn Kỳ Co - Hòn Khô ( Code DA 17 )

Giá khuyến mãi :2,790,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Quy Nhơn
images/item/item_s299.jpg

Du lịch Quy Nhơn - Hòn Khô (Code DA16)

Giá khuyến mãi :480,000 VND
Thời gian:1 ngày
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Quy Nhơn
images/item/item_s298.jpg

Du lịch Quy Nhơn - Kì Co (Code DA 15)

Giá khuyến mãi :550,000 VND
Thời gian:1 ngày
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Quy Nhơn
images/item/item_s297.jpg

Du lịch Quy Nhơn - Kì Co - Hòn Khô ( DA 14 )

Giá khuyến mãi :3,190,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Tối thứ 5 hàng tuần
Xuất phát từ:Tàu hỏa - Sài Gòn
images/item/item_s296.png

Du lịch Quy Nhơn - Kì Co - Hòn Khô ( DA 12 )

Giá khuyến mãi :3,990,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Bay - Sài Gòn
images/item/item_s295.png

Du lịch Bình Ba giường nằm ( Code DA2 )

Giá khuyến mãi :1,290,000 VND
Thời gian:2 ngày 2 đêm
Khởi hành:Thứ 6 hàng tuần
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s288.png

Du lịch Nha Trang - Bãi tắm đôi ( Code NT7 )

Giá khuyến mãi :1,790,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Mùng 1,2,3,4,5,6,7
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s286.png

Du lịch Đà Nẵng - Bà Nà - H.An - Huế - Động Thiên Đường ( MT 5 )

Giá khuyến mãi :6,500,000 VND
Thời gian:4 ngày 3 đêm
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s285.jpg

Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Sơn Trà ( MT4 )

Giá khuyến mãi :4,900,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s284.png

Du lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế ( MT 3 )

Giá khuyến mãi :5,300,000 VND
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Khởi hành:Hàng ngày
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s283.jpg

Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Sơn Trà - CLC ( MT 2 )

Giá khuyến mãi :5,400,000 VND
Thời gian:4 ngày 3 đêm
Khởi hành:Hằng ngày
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s282.jpg

Du lịch Đà Nẵng - Hội An - CLC - Sơn Trà - Huế ( MT 1 )

Giá khuyến mãi :5,100,000 VND
Thời gian:4 ngày 3 đêm
Khởi hành:Hằng ngày
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s281.jpg

Du lịch Nha Trang - Bình Ba ( Code NT6 )

Giá khuyến mãi :1,890,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Mùng 1,2,3,4,5,6,7
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s280.jpg

Du lịch Nha Trang - Vinpearl (Code NT1)

Giá khuyến mãi :1,850,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Mùng 1,2,3,4,5,6,7
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s279.png

Du lịch Nha Trang - Điệp Sơn ( Code NT3 )

Giá khuyến mãi :1,890,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Mùng 1,2,3,4,5,6,7
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s278.jpg

Du lịch Nha Trang - 4 đảo (Code NT4 )

Giá khuyến mãi :1,790,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Mùng 1,2,3,4,5,6,7
Xuất phát từ:Sài Gòn
images/item/item_s277.png

Du lịch Nha Trang - Yang Bay (Code NT2)

Giá khuyến mãi :1,890,000 VND
Thời gian:3 ngày 3 đêm
Khởi hành:Mùng 1,2,3,4,5,6,7
Xuất phát từ:Sài Gòn

Tin Liên Quan

Tỷ giá

Cảm Nhận Du Khách