Grand Deluxe giường đôi (Grand Deluxe Double Room)

5,900,000

THỜI GIAN : 4 ngày 3 đêm
PHƯƠNG TIỆN : Đi về bằng xe
ĐIỂM XUẤT PHÁT :  TP. Hồ Chí Minh

ĐIỂM ĐẾN : Nha Trang